Zawał mięśnia sercowego- przyczyny, leczenie i rola ratownika medycznego w postępowaniu przedszpitalnym

Abstrakt
Choroba niedokrwienna serca jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów u osób dorosłych na całym świecie. Zawał serca prowadzi do niedokrwienia mięśnia sercowego i w konsekwencji może doprowadzić do jego obumarcia. Najczęstszymi objawami zawału serca są: ból w klatce piersiowej promieniujący do lewego barku, pleców bądź żuchwy, duszność oraz lęk przed śmiercią. Szybka interwencja Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz wprowadzenie odpowiedniej farmakoterapii znacząco zwiększają szanse pacjenta na przeżycie. Podstawowymi lekami stosowanymi w przedszpitalnym leczeniu zawału serca są morfina, tlen, nitrogliceryna i aspiryna (MONA).
Coronary artery disease is one of the most common causes of adults death all over the world. Myocardial infarction leads to ischemia of heart muscle and consequently can cause a death of heart. The most frequent symptoms of heart attack are chest pain travelling into the left shoulder, back or jaw, suffocation or fear of death. A rapid intervention of Emergency Medical Team and introducing of property pharmacotherapy significantly increase patient’s chances of survival. The basic medicines used during the pre-hospital treatment of MI are morphine, oxygen, nitrogliceryn and aspirin (MONA).
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska