Wypalenie zawodowe ratowników medycznych w zespołach wyjazdowych

Abstrakt
Problem wypalenia zawodowego w zawodach medycznych jest powszechnie występującym zjawiskiem o szerokim spektrum oddziaływania społecznego. Przeprowadzone badania dowiodły, że Ratownicy medyczni zespołów wyjazdowych również dotknięci są objawami syndromu wypalenia zawodowego, a sposoby ich radzenia sobie z problemem są niewystarczające. Analizując wnioski wynikające z pracy, zasygnalizowano potrzebę podjęcia skutecznych działań zaradczych i prewencyjnych, dążących do zminimalizowania skali tego problemu.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Licencja instytucjonalna
Licencja instytucjonalna