Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2009 (Strefa Euroatlantycka - 60 lat istnienia i przemian)

Abstrakt
Prezentowany numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” jest próbą zapoznania czytelnika z bieżącą europejską polityką międzynarodową z perspektywy ważnych wydarzeń historycznych XX wieku, których skutki polityczne, społeczne i kulturowe odgrywają ważną rolę na arenie międzynarodowej. Rok 2009 nie wprowadził nowego porządku międzynarodowego, nie zapisał się też w międzynarodowych stosunkach politycznych wyjątkowymi osiągnięciami. Przypadło w nim jednak kilka znaczących rocznic związanych z najnowszą historią. Na niektóre z nich pragniemy zwrócić szczególną uwagę czytelników, dotyczą one bowiem powstania ważnych organizacji i instytucji międzynarodowych, które na stałe wpisały się w obraz współczesności, a ich działalność była i jest przedmiotem wielu analiz i polemik. Zdecydowanie najwięcej uwagi autorzy niniejszego tomu poświęcili rocznicy powstania Rady Europy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście różnych aspektów ochrony praw człowieka i wzmocnienia demokratycznego modelu państwa prawa. Obszar zainteresowania autorów nie koncentruje się wyłącznie na rozważaniach związanych z okrągłymi rocznicami obchodzonymi w roku 2009. Z uwagi na to, że Europa zawsze była projektem politycznym, a celem integracji gospodarczej nie było wyłącznie zniesienie barier handlowych, ale także stworzenie pokoju, dobrobytu i demokracji, autorzy odnoszą się również do przypadającej w 2009 roku podwójnej rocznicy: dwudziestolecia upadku żelaznej kurtyny, rozpoczynającego wydarzenia, które odmieniły Europę Środkową i Wschodnią, oraz piątej rocznicy rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód. To ostatnie rozszerzenie było istotnym osiągnięciem w historii Unii.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska