Potencjał dochodowy jako jedyny atrybut wyznaczania wartości złoża w podejściu porównawczym. Propozycja zmodyfikowanego podejścia metodycznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
2083-8611
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Abstrakt
Zaprezentowano propozycję podejścia metodycznego do wyceny złóż kopa-lin, które łączy elementy podejścia porównawczego i dochodowego. Zasadniczym problemem przy stosowaniu tego pierwszego jest konieczność dysponowania właściwą bazą danych o transakcjach referencyjnych. Niestety, w przypadku złóż kopalin, najczęściej zarówno ze względu na małą ilość transakcji, jak i poufność ich warunków, skompletowanie takiej bazy jest trudne. W konsekwencji często wyceniający dokonują daleko idących kompromisów, jeśli chodzi o zgodność atrybutów złoża wycenianego i aktywów referencyjnych. Rozwiązaniem tego problemu może być wprowadzenie elementów podejścia dochodowego, dzięki czemu możliwe będzie pominięcie, często bardzo subiektywnej oceny poszczególnych atrybutów, a oparcie się na jednym, w miarę obiektywnie wyznaczalnym parametrze potencjału dochodowego.
The article presented herewith present a proposed method of earning potential application as a sole parameter determining a Mineral Asset value if a market bases approach is used. The underlying thesis is that although market-based approach is con-sidered to be highly objective in general, it loses its appeal where a small number of transaction on non-homogenous assets is available. And mineral assets represent such case. Here a high number of parameters coincided with quite complicated measurements methods results with a need for series of subjective, although certainly based on competences and experience, decisions of a valuator. The method put forward in the article limits number of final parameters to just one. It may be used in a limited number of cases but if premises for it application are met, the results obtained shall be much more powerful than ones achieved via traditional methods of weighting a string of attributes.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2018, nr 354, s. 60-79.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska