Obrazy post-polis. Monografia ponowoczesnego miasta

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-212-4
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Niniejsza monografia jest próbą uchwycenia – za pomocą słowa i fotografii – zjawisk charakterystycznych dla rozwoju współczesnych metropolii, postindustrialnych miast przełomu XX i XXI wieku, tytułowych post-polis. To plon podróży dookoła świata, w której kolejnymi etapami były: Nowy Jork, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Honolulu, Tokio, Hongkong, Bangkok i New Delhi. Każda wyprawa cieszy umysł podróżnika trzy razy: w czasie przygotowań, w drodze i przy okazji wspomnień. I ja także przed wyjazdem studiowałem mapy, zagłębiałem się w lekturze. Jednym z moich przewodników stała się książka Ewy Rewers – Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Autorka przedstawiła w niej cechy rozwoju współczesnych miast, posługując się trudnym, lecz także niezwykle sugestywnym i plastycznym językiem. Zaczerpnięte z lektury pojęcia takie jak: zanik granic miasta; jego kinetyka; zjawiska ciągłego ruchu, namnażania i przepływów; produkcji obrazów i natłoku informacji; komercjalizacji przestrzeni publicznej; metafizyki światła i dynamiki tożsamości stały się dla mnie inspiracją do wykonania serii ilustrujących je fotografii. W warstwie tekstowej praca rozwija i pogłębia zamieszczony w niej materiał ikonograficzny, analizując z kilku perspektyw fenomen urbanizacji – gwałtownego rozwoju współczesnych metropolii. Wielkie miasta, ze względu na swoje globalne znaczenie, stały się obecnie głównym poligonem badawczym dla wielu dyscyplin naukowych, nie tylko dla architektów i urbanistów.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska