Kształtowanie zasad państwa demokratycznego, prawnego i socjalnego w Niemczech

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
1998
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
83-86137-46-0
eISBN
Wydawca
Temida 2
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Na kształtowanie zasad państwa demokratycznego, prawnego i socjalnego w Niemczech Zachodnich lat 1945-1949 istotny wpływ wywarło szereg czynników. Wśród nich znaczącą rolę przypisuje się myśli ustrojowo-prawnej kultury zachodniej w tym zwłaszcza wskazuje na sięgający swymi początkami XVIII i XIX stulecia dorobek myśli niemieckiej. Myśl ta była przejawem nasilającego się ruchu konstytucyjnego, który zaowocował najpierw konstytucjami w Stanach Zjednoczonych, Polsce, Francji, Norwegii, Belgii a także konstytucjami krajowymi w Niemczech, następnie zaś konstytucją monarchiczną dla całej Rzeszy w 1871 r. oraz po upadku monarchii, konstytucją republikańską w 1919 r., na której z kolei wzorowały się w znacznej mierze również już republikańskie konstytucje krajowe."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska