Notes biblioteczny 2014

Abstrakt
Szanowni Czytelnicy, w tym numerze przybliżamy zagadnienia dotyczące trendów w kreowaniu pozytywnego wizerunku oraz popularyzowania dorobku naukowego. Odnosimy się również do wybranych aspektów współczesnej komunikacji naukowej. Pismo otwiera opracowanie Optymalizacja publikacji pod kątem wyszukiwarek naukowych... Oliwiera Sadlika. Autor wskazuje w nim na znaczeniowy zakres pojęcia Academic SEO, a także zwraca uwagę na mechanizmy publikowania i optymalizacji opracowań naukowych w Internecie. Aleksandra Fajfer i Karolina Imiołek-Stachura we współautorskich artykułach przekonują pracowników nauki do podejmowania działań na rzecz efektywnego promowania własnych osiągnięć, badań, wynalazków. Autorki charakteryzują wskaźniki pomiaru wpływu i oceny dorobku naukowego oraz odnoszą się do relacji pomiędzy tradycyjnymi i nowymi narzędziami naukometrycznymi. Opracowanie Urszuli Juszczyk i Oliwiera Sadlika Kto korzysta z Repozytorium eRIKA? Analiza rocznej działalności finalnej wersji systemu tłumaczy, jak publikowanie w repozytoriach instytucjonalnych przekłada się na wzrost rozpoznawalności i cytowalności. Wybrane mierniki stosowane w procesie oceny dorobku naukowego omawia natomiast Renata Patela w artykule Jak zmierzyć naukę. W publikowanym zeszycie znajdą Państwo również relację z przebiegu III Krakowskiej Konferencji Bibliotek Naukowych Koha - narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej oraz sprawozdanie z bieżącej działalności Biblioteki Krakowskiej Akademii. Prezentowany rocznik Notesu jest ostatnim wydaniem w moim opracowaniu. Wszystkim czytelnikom dziękuję za ciepłe przyjęcie naszego czasopisma.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska