Rola i zadania Ratownika Medycznego w Segregacji Medycznej w Polsce

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Rola Ratownika Medycznego w społeczeństwie jest bardzo ważna, a jego pracę normują ustawy. Ratownik Medyczny ma swoje zadania i zakres obowiązków, które sprowadzają się przede wszystkim do ratowania ludzkiego życia. W tej pracy dyplomowej skupiono się na zjawisku segregacji medycznej. Opisano System START, a także etapy, rodzaje i cele segregacji. Poruszono temat segregacji medycznej poszkodowanych w obliczu zdarzeń masowych i katastrof. Przedstawiono również system segregacji medycznej - TRIAGE, który ułatwia udzielenie pomocy i organizacje przy masowych katastrofach
Paramedic's function and work are very important among our society and they are regulated by legal acts. Paramedic's tasks and set of duties come down to rescuing people's lives. In this thesis I concentrated on the medical sorting. I would like to describe START System, stages, types and aims of sorting. I would also like to present the medical sorting of injured people in the face of mass occurences and accidents. I want to character TRIAGE System which simplify giving aid and organisations helping in case of mass disasters
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska