Idee neopogańskie w filozofii narodowej Bronisława Ferdynanda Trentowskiego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Od połowy XX w. obserwujemy proces rozwoju szczególnego odrodzenia religijnego. Znajduje ono wyraz konkretyzacji w rozlicznych formach nowych ruchów religijnych, względnie parareligijnych. Jednym z przejawów danego zjawiska jest odwoływanie się do dawnych wierzeń pogańskich nawiązujących w swoich rodowodach do rodzimych kultur etnicznych, a zwłaszcza do zdeponowanych w ich treściach wątków duchowości archaicznej. Zjawisko to jest określane również mianem rodzimowierstwa."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2008, nr 4, s. 25-34.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska