Interdyscyplinarne aspekty nauk o zdrowiu

Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
folic acid, MTHFR, genetic stability, DNA damage, nutrition allowances, fatty acids, elongases, desaturases, metabolic syndrom, obesity, genom, environment (biology), mutations, metalloproteinases (MMPs), basal cell carcinoma (BCC), health resorts treatment, turism, bioclimate, heat waves, cool waves, spatial variability in Poland, CO toxicity, poisoning severity grading, symptoms, target organs, imagine techniques, iodine, iodine deficiency, iodine prophylaxis, thyroid cancer, bioethics, sociology, relationship, conflict, Primary Health Care, diabetes, additional diseases, quality of life, diabetes type 2, dementia, beta amyloid, amyloid plaques, neurofibrillary tangles, protein biomarkers, ageing, geriatric care, long-term care, elderly people, basic geriatric aid in Poland, standards of geriatric care, district nurse, holistic geriatric care, ethics, eutanasia, persistent therapy, terminal state, suffering, paliative care, Africa, malnutrition, humanitarian action, Cameroon, health education, poor people, AIDS/HIV, malaria, parasitic disease, children health problems, poor diet, humanitarian mission, poverty, Garoua-Boulai, famine, psychological stress, social service facilities, preventive measures, type A behavioral, personality, coronary heart disease, schizophrenia, affective disorders, psychotropic drugs, cognitive dysfunctions, adolescents, diabetes type 1, stress, meaning of life, strategies of self-management, mastectomy, psychooncology, disease’s acceptation, kwas foliowy, środowisko (biologia), mutacje, DNA, zapotrzebowanie dietetyczne, kwas foliowy, reduktaza metylenotetrahydrofolianu (MTHFR), stabilność genetyczna, uszkodzenia DNA, kwasy tłuszczowe, elongazy, desaturazy, zespół metaboliczny, otyłość, metaloproteinazy (MMPs), rak podstawnokomórkowy skóry, lecznictwo uzdrowiskowe, bioklimat, meteorologia, fale upałów, fale mrozów, zmiany klimatyczne w Polsce, tlenek węgla (CO), zatrucie tlenkiem węgla, objawy kliniczne, stopień ciężkości zatrucia CO, toksykologia kliniczna, zapobieganie zatruciom tlenkiem węgla, jod, niedobór jodu, rak tarczycy, profilaktyka jodowa, bioetyka, cukrzyca, choroby towarzyszące, podstawowa opieka zdrowotna (POZ), jakość życia, cukrzyca typu 2, edukacja zdrowotna, choroba Alzheimera (AD), demencja, amyloid, splątki neurofibrylarne, biomarkery białkowe, starzenie się społeczeństwa, starość, osoby starsze, geriatria, opieka geriatryczna w Polsce, standardy opieki, długoterminowa opieka zdrowotna, Całościowa Ocena Geriatryczna (COG), etyka, eutanazja, terapia uporczywa, medycyna paliatywna, stan terminalny, opieka pielęgniarska, Kamerun, pomoc humanitarna, misja humanitarna, edukacja zdrowotna, niedożywienie, ubóstwo, AIDS/HIV, malaria, choroby pasożytnicze, problemy zdrowotne dzieci, głód, Garoua-Boulai, pielęgniarki, obciążenie psychiczne, stres psychologiczny, osobowość, choroba niedokrwienna serca, osobowość typu A, schizofrenia, leki psychotropowe, deficyty poznawcze, zaburzenia funkcji poznawczych, choroby psychiczne, cukrzyca typu 1, młodzież, sens życia, stres, zaburzenia emocjonalne młodzieży, mastektomia, psychoonkologia
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska