Ulice, Centra, Peryferie

Abstrakt
Ze wstępu: "Niniejszy tom jest kolejnym zbiorem wybranych artykułów z kilku konferencji Wydziału Architektury i Sztuki a zarazem zalążkiem projektowanej nowej serii publikacji pod tytułem „Część i całość”. Mając świadomość, że idea ta obejmuje swym zasięgiem wszelkie dziedziny ludzkiej aktywności, koncentrujemy się na problematyce, która związana jest z tym zagadnieniem i specyfi ką naszego Wydziału. W różnorodności problemów i zagadnień jakie poruszaliśmy przez lata przewija się idea i opowieść o wychowaniu przez sztukę. Wspomnę o znaczeniu edukacji poprzez tak szlachetne dyscypliny jak architektura i sztuki piękne, które są niewątpliwie ważnym ogniwem w rozwoju społeczeństw. Mówimy o szansie „Sztuk” w nowocześnie pojętym wychowaniu jednostki, o włączeniu Jej w nurt świadomości społecznej. Niewątpliwie naszym posłannictwem jest określenie sensu sztuki jako znaczącego elementu w życiu człowieka, sztuki dającej piękną perspektywę oryginalnego przeżywania Świata, sztuki pozwalającej otworzyć się na nowe możliwości Jego postrzegania."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska