Zasady resuscytacji dzieci - różnice w zabiegach zależne od wieku dziecka - praktyczne wytyczne dla opiekunów

Abstrakt
W pracy przedstawiono podstawowe zasady niesienia pomocy w przypadku zatrzymania krążenia u dzieci. Ze względu na niedojrzałość fizjologiczną, różnice w budowie anatomicznej jak i udział przyczyn w etiologii zatrzymania krążenia przeprowadzono analizę metod resuscytacji krążeniowo-oddechowej tworząc praktyczne wytyczne uwzględniające specyfikę zabiegów w poszczególnych okresach życia dziecka. Jako dodatek przedstawiono uproszczony algorytm postępowania w przypadkach zatrzymania krążenia u dzieci, który może być wykorzystany przez osoby opiekujące się dziećmi.
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska