Postępowanie oraz farmakoterapia w ostrych stanach powikłania cukrzycy w leczeniu przedszpitalnym

Abstrakt
Praca przedstawia problematykę, często występującego schorzenia, jakim jest cukrzyca. Rokowanie w tej chorobie zależy od wielu czynników takich jak typ cukrzycy czy powikłania sercowo-naczyniowe, ale przede wszystkim od właściwego leczenia tej choroby. Obecnie dzięki wprowadzeniu nowoczesnych leków przeciwcukrzycowych oraz możliwości prowadzenia samokontroli choroba ta nie musi, tak jak dawnej, szybko prowadzić do ciężkiego kalectwa albo śmierci. Pacjenci chorzy na cukrzycę mogą prowadzić aktywne życie, uprawiając sport a także realizować się w pracy zawodowej. W końcowych rozdziałach pracy przedstawiono rekomendacje postępowania ratunkowego w stanach zagrożenia życia, jakimi są ostre powikłania cukrzycy.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Uznanie autorstwa 3.0 Polska