Główne kontrowersje wokół budowy gazociągu Nord Stream 2

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Opracowanie koncentruje się na przedstawieniu politycznych i prawnych aspektów dyskusji wokół realizacji projektu gazociągu Nord Stream 2 zarówno w Niemczech, jak również w szerszym kontekście – Unii Europejskiej i części państw członkowskich przeciwnych Nord Stream 2, podkreślających przy tym nie tylko zwiększenie zależności UE od rosyjskiego surowca, lecz także utratę znaczenia Ukrainy jako państwa tranzytowego. W artykule omówiono znaczenie gazu ziemnego w Niemczech, przede wszystkim w kontekście procesu transformacji energetycznej oraz przedstawiono odmienne stanowiska wobec Nord Stream 2, prezentowane przez rząd federalny, część elity politycznej i niektóre pozarządowe organizacje ekologiczne. Słowa kluczowe: Niemcy, Unia Europejska, gaz ziemny, Nord Stream 2
The study focuses on the presentation of political and legal aspects of the discussions regarding the Nord Stream 2 gas pipeline implementation that were held both in Germany and in a broader context – in the EU and in some member states that were against Nord Stream 2. Those discussion were emphasizing not only the EU increasing dependence on the Russian gas, but also the loss of Ukraine’s importance as a transit state. The article discusses the importance of natural gas in Germany, especially in the process of energy transformation, as well as diff erent positions on Nord Stream 2 presented by the federal government, part of the political elite and some non-governmental environmental organizations. Key words: Germany, European Union, natural gas, Nord Stream 2
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2018, nr 2 s.51-71.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska