Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XXI Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych

Opis
Słowa kluczowe
Polska, Pomorze, Cesarstwo Rzymskie, Dania, podległość, zwierzchnictwo, średniowiecze, X–XII wiek, wojny, bitwa pod Grunwaldem, wizualizacja prawa, ikonografi a prawna, malarstwo Jana Matejki, symbolika prawa, insygnia, szlachta, Śląsk, fi kcyjne rodowody szlacheckie, Kodeks Napoleona, recepcja prawa francuskiego, prawo cywilne Królestwa Polskiego, prawo prywatne Królestwa Polskiego, Wolne Miasto Kraków, Służba Leśna, Nadleśniczy Rządowy, gospodarka leśna, plan gospodarczy, mapy leśne, wyrąb lasów, leśniczówka, suszarnia nasion, Prokuratoria Generalna, Królestwo Polskie, Księstwo Warszawskie, prawna ochrona dóbr publicznych, prawna ochrona interesów publicznych, więziennictwo, prawo administracyjne, penitencjarystyka, kara pozbawienia wolności, areszt, Cesarsko-Niemieckie Sądy Pokoju w Łodzi, „polskie” sądy pokoju, język sądowy, sąd pokoju, sądownictwo okupacyjne, sądy obywatelskie, sodalicja, Kraków, dwudziestolecie międzywojenne, organizacje kościelne, wojna, gospodarka, lichwa, spekulacja, lichwa wojenna, II Rzeczpospolita, samorząd miejski, Dekret o samorządzie miejskim, dekret lutowy, Lublin, Łódź, samorząd terytorialny, wybory, nadzór, rynek ubezpieczeń, ziemie polskie pod zaborami, obowiązkowe ubezpieczenia od ognia, ubezpieczenia na życie, mechanik okrętowy, nawigator, rekrutacja i szkolenie kadr morskich, oficerowie floty handlowej, Szkoła Morska w Tczewie, Państwowa Szkoła Morska w Gdyni, II Rzeczypospolita, II wojna światowa, najwyższe władze wojskowe, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie 1939–1945, „przestępstwa wrześniowe”, sąd specjalny, Sondergericht Kattowitz, okupacja, postępowanie dowodowe, sądownictwo karne, Rząd RP na uchodźstwie, Ministerstwo Odbudowy Administracji Publicznej, okupacja Niemiec, polska strefa okupacyjna, województwo białostockie, obwód białostocki, Bezirk Bialystok, jedn
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska