Pedagogiczne wsparcie dzieci uzdolnionych w szkołach Polski i Ukrainy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-174-5
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "W podwyższeniu efektywności działań, ukierunkowanych na identyfikację, edukację i wychowanie dzieci uzdolnionych, ważne znaczenie ma zbadanie doświadczeń w tym zakresie pedagogów z innych krajów. Wyłonienie i rozwój dzieci uzdolnionych zajmuje istotne miejsce w polityce oświatowej państw europejskich, ponieważ przekłada się na bogactwo społeczeństwa, na jego rozwój naukowo-techniczny i intelektualne zasoby państwa. Stały wzrost liczby dzieci rozpoczynających naukę we wczesnym wieku przekłada się na wzrost liczby przedszkoli, w których dzieci już w wieku 5 lat realizują programy szkolne, oraz otwieranie szkół dla dzieci uzdolnionych. W większości rozwiniętych krajów świata od dawna istnieje przekonanie, że sukces narodowy coraz bardziej zależy od dzieci uzdolnionych, niezależnie od ich pochodzenia czy statusu socjalnego. Przedstawiciele władz oświatowych już nie poprzestają wyłącznie na poszukiwaniach dzieci uzdolnionych, ale coraz częściej podejmują działania ukierunkowane na stworzenie w społeczeństwie atmosfery sprzyjającej samorealizacji takich jednostek."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska