Pedagogika twórczości w pracy nauczycielskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
1998
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
83-7133-096-0
eISBN
Wydawca
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego
Abstrakt
Książka, którą przedstawiam, jest próbą systematycznego ujęcia zagadnień twórczości człowieka z pozycji pedagogiczno-pedeutologicznej. Przygotowałam ją przede wszystkim z myślą o studentach-kandydatach do zawodu nauczycielskiego. Problematyka twórczości podejmowana jest w licznych opracowaniach z zakresu innowatyki pedagogicznej i psychologii twórczości. Wiele przedsięwzięć prakty­cznych opisywanych w publikacjach naukowych uznać można za egzemplifikacje działań twórczych. Moim zadaniem jest przybliżenie za­gadnień inwencji adeptom zawodu nauczycielskiego, zainteresowanie ich twórczością oraz zainspirowanie - poprzez przykłady - do podejmowania aktywności twórczej w wymiarze zawodowym lub samorealizacyjnym. W niniejszej publikacji łączę aspekty teoretyczne z praktycznymi. Szukając alternatyw dla powszechnej praktyki oświa­towej, zwróciłam uwagę na elementy w niej nieobecne.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska