Bunt jako wyraz wspólnoty

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Bunt nie jest formą obywatelskiego nieposłuszeństwa. Nie jest też sprzeniewierzeniem się moralnej zasadzie wzajemności, na której oparta jest umowa społeczna, Bunt nie polega na konfrontacji prawa i żądania wyższej prawdy, ale na obronie sensu. Bunt umacnia trwanie wspólnoty, zwanej wspólnotą etyczną. Warunkiem zaistnienia wspólnoty etycznej jest przyjęcie założenia, że człowiek nie istnieje samo dzielnie i że dzięki obecności innego zyskuje własną tożsamość."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 1, s. 95-100.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska