Opinie ratowników medycznych na temat czynników stresogennych i ich wpływ na pracę

Abstrakt
WSTĘP: Stres jest niewydolnością organizmu na stawiane mu żądania. Zawody w których ratuje się życie drugiego człowieka, są szczególnie na niego narażeni. MATERIAŁ I METODY: Celem pracy jest zbadanie opinii ratowników medycznych na temat czynników stresogennych i ich wpływu na pracę. WYNIKI: W badaniu brało udział 21 ratowników (6 kobiet i 21 mężczyzn) w przedziale wiekowym od 26 do 58 lat. DYSKUSJA: Istotnym problemem jest wyładowania złych emocji. WNIOSKI: Ratownicy na ogół dobrze radzą sobie ze stresem.
Opis
Praca studenta Ratownictwa Medycznego podlegająca obowiązkowi upublicznienia
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska