Nowe wskazania do zastosowania terapii ECMO w ciągu ostatnich 5 lat

Abstrakt
Praca po krótkim wstępie historycznym, sięgającym połowy dwudziestego wieku, przedstawia metodę pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO). Artykuł wprowadza nas w dokładny opis tej metody leczenia, przedstawiając poszczególne etapy krążącej krwi od podłączenia układu do krwioobiegu pacjenta, po przepływ przez skomplikowany układ ECMO. Praca przedstawia aktualne wskazania, przeciwwskazania, możliwe powikłania oraz koszty prowadzenia terapii ECMO. Omawia także nowe zastosowania ECMO w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii w takich przypadkach jak ciężka hipotermia czy krwawienie śród-pęcherzykowe w płucach .
The thesis, after a brief historical introduction, reaching half of the twentieth century concerning Extracorporeal Membrane Oxygenation, that is a therapy derived from cardiology, introduces us to the exact description of the treatment. It talks, among other things, about connecting the whole system to the patient's bloodstream, and what happens to the blood during each stage of the blood flow through the ECMO circuit. The thesis also aims at showing the current indications based primarily on the results of blood gas in ARDS, possible complications, contraindications, and the cost of doing the therapy. However that vast majority of the thesis is devoted to new applications of a treatment conducted by extracorporeal oxygenation. In this respect, we move from pandemic acute respiratory syndrome caused by A/H1N1 virus through treatment of ARDS in the diagnosed HIV infection and ending with severe hypothermia and diffuse alveolar hemorrhage.
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska