Kraje konfucjańskie dzieje nowożytne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-180-6
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Powodów przygotowania i wydania dziejów Krajów konfucjańskich ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia roli konfucjanizmu – jest kilka. Przede wszystkim skłania ku temu samo życie w czasach burzliwego rozwoju handlu zagranicznego i narastających kontaktów ze Wschodem, które niejako automatycznie stwarzają potrzebę poznawania i lepszego rozumienia Orientu. Ponadto jeśli wcześniej problematyka konfucjanizmu występowała głównie w dyskusjach sinologów, historyków, filozofów zachodnich, a następnie stała się jądrem dyskusji o tzw. „wartościach azjatyckich” we współczesnym świecie, to dzisiaj nie jest to już tylko domena zachodnich naukowców i polityków z Azji Południowo-Wschodniej. To już nie tylko Singapur się tym interesuje. Na forum pojawił się gigant w postaci Chin, który milcząco uznał, że idee Mao nie są już w stanie pełnić roli wiodącej idei filozoficznej i opowiedział się za adaptowaniem wybranych elementów konfucjanizmu do tej odpowiedzialnej roli."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska