Ogród na osi. O fragmencie alei Róż w Nowej Hucie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-66007-64-2
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule zaprezentowano przekształcenia odcinka kluczowego dla głównej osi Nowej Huty, czyli alei Róż. Pokazano plany niezrealizowane i zrealizowane – od ogrodu cieszącego się popularnością wśród mieszkańców przez plac z pomnikiem Lenina po współczesny plac miejski. Zasadniczym tematem rozważań jest ogród na osi z tłem historycznym osadzonym w sztuce ogrodowej. Podniesiono też kwestię obecności róż w alei Róż. Ogród zniknął z przestrzeni miasta, ale teraz dzięki wygranemu w Budżecie Obywatelskim w 2019 r. projektowi ma szansę powrócić na oś.
This paper presents the transformation of a key section to Nowa Huta’s main axis – aleja Róż. It features unrealised and realised plans – ranging from a garden popular with residents, a square with Lenin’s monument, to a contemporary city square. The main subject discussed is a garden on an axis, with a historical background set in garden design. The presence of roses in aleja Róż is also discussed. The garden has disappeared from the city’s space, and now, owing to a design selected for funding as a part of the 2019 Citizens’ Budget, it has a chance to return to the axis.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
W: Architektura Miasto Piękno tom 2. (red.) Artur Jasiński, Maciej Skaza. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2021, s. 229-253.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska