Genom człowieka a środowisko

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-105-9
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Human genom is still under mutations. The most important mutation is releated with metylation of nucleotides. Effect of mutation depends on environmental factors. The effects of mutations are able to change metabolism and are basis of cancers.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Interdyscyplinarne aspekty nauk o zdrowiu. (red.) Grażyna Dębska, Jerzy Jaśkiewicz. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 13-19.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska