Ewolucja postaci Jokera w kinematografii

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Ze wstępu: "Filmy komiksowe to fenomen współczesnej popkultury, mimo iż ich początki sięgają wiele lat wstecz. Wytwórnie filmowe nieustannie pracują nad ich tworze-niem, produkując nie tylko większość kasowych przebojów, ale również gromadząc wokół rzeszę fanów. Wśród widzów znajdują się zarówno dzieci jak i osoby dorosłe, miłośnicy historyjek obrazkowych oraz laicy. Ten rynek należy głównie do dwóch wydawnictw komiksowych, a mianowicie do DC Comics oraz Marvel Co-mics. Zdania są podzielone, które jest lepsze, albowiem każde z nich posiada swoich zwolenników. W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania postacią antybohatera, co spowodowane jest tym, iż widzowie oczekują coraz bardziej złożonych postaci. Antybohater nie jest ideałem, przez co wydaje się być bardziej real-ny niż superbohater czy czarny charakter. Wszak żaden człowiek nie jest ani zupeł-nie dobry, ani zupełnie zły."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska