Gazociąg Północny a bezpieczeństwo energetyczne Polski ze szczególnym uwzględnieniem gazu ziemnego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Od czasu zakończenia zimnej wojny żyliśmy w świecie ciągłych gróźb, z których największą wydawał się terroryzm, gdzie wróg często nie posiada żadnej państwowości ani terytorium. Dziś będziemy musieli przywyknąć, ale przede .wszystkim zmierzyć się z nowymi strategicznym wyzwaniem, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne. Ropa naftowa i gaz zaczynają być coraz częściej i coraz chętniej są wykorzystywane jako środek nacisku, instrument w celu realizacji celów politycznych. W tym kontekście bezpieczeństwo energetyczne staje się aktualnie synonimem bezpieczeństwa narodowego oraz ekonomicznego. Sprawa ta rodzi szereg implikacji, tak dla polityki wewnętrznej oraz zagranicznej naszego kraju, jak i pozostałych państw Unii Europejskiej oraz ich relacji z Federacją Rosyjską."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 4, s. 227-255.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska