Sytuacja prawna Tatarów hospodarskich na Litwie a zakres ich praw do ziemi (XV-XVII w.). Zarys zagadnienia

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Osadnictwo tatarskie w litewsko-ruskim środowisku społecznym pozostawało ważnym składnikiem ówczesnych procesów zarządzania i gospodarowania w Wielkim Księstwie Litewskim. Znaczenie tego zjawiska narastało wraz z kształtowaniem się oraz umacnianiem gospodarki rynkowej na Litwie. Kontakt z rynkiem stał się treścią działania osiadłej w Wielkim Księstwie Litewskim ludności tatarskiej, której ekonomiczne możliwości określało jej usytuowanie społeczne oraz położenie prawne. Potrzeba dostosowywania się do coraz to nowych wyzwań w sferze ekonomicznej była przyczyną, dla której Tatarzy zaczęli zabiegać u dworu królewskiego o prawne potwierdzenie ich miejsca w mocno zróżnicowanej strukturze społecznej Litwy."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2004, nr 3, s. 93-117.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska