Hierarchia wartości młodzieży zagrożonej uzależnieniem od środków psychoaktywnych w kontekście funkcjonowania rodziny

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Pojęcie „wartości”, pomimo że we współczesnej problematyce wychowawczej używane jest często i w wielu kontekstach badawczych, nadal wywołuje wiele kontrowersji. W naukach społecznych termin ten uznawany jest za mało precyzyjny, co oznacza, że nie istnieje ani żaden zwyczaj językowy, ani powszechnie przyjęta konwencja terminologiczna, które decydowałyby jednoznacznie o tym, co wiąże się z zakresem pojęciowym słowa „wartość”. Uznaje się zatem, że omawiany termin używany bez szczegółowych odniesień i przywołanych założeń teoretycznych, nie wskazuje na żadne przedmioty."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2010, nr 3, s. 89-108.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska