Wierszyki i wiersze opowiadane przez świerszcze

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2022
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-67491-00-6
eISBN
Wydawca
Copyright by Rajmund Mydel
Abstrakt
Rajmund Mydel prof. zw. dr hab., absolwent i pracownik naukowy w latach 1969-2004 Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego; od roku 2004 zatrudniony w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Badacz i znawca Japonii, w którym to kraju realizował liczne projekty badawcze. W szerokim kręgu aktywności badawczej Rajmunda Mydla dominują szczegółowe studia procesów urbanizacji, suburbanizacji, dezurbanizacji, reurbanizacji i metropolizacji oraz ich następstw w sferze przestrzenno-osadniczej, funkcjonalnej i demograficzno-społecznej – wieńczone z reguły formie pionierskich syntez modelowych, ujęć terminologicznych i definicyjnych. Uzupełniają je analizy procesu starzenia się ludności, zwłaszcza jego periodyzacji i modelowania. Autor ponad 500 artykułów naukowych, opracowań monograficznych oraz map i atlasów. Na marginesie akademickiej pracy badawczej i dydaktycznej, fascynuje się poezją haiku (autor 2 tomików pt. Ad Hoc i Ad Hoc Plus, 2020) oraz pisaniem wierszy dla dzieci, pierwotnie w formie jakże osobistych „listów” do najmłodszego pokolenia Rodziny.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska