Receptura ziołowa LCS101 i jej rola w terapii antynowotworowej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2022
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-66007-91-8
e-ISBN 978-83-66007-99-4
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Badania naukowe pokazują, że receptura ziołowa LCS101 stanowi obiecujący środek mogący znaleźć szerokie zastosowanie w leczeniu przeciwnowotworowym. Mieszanka ta, składająca się z 14 ziół dobranych w oparciu o zasady medycyny chińskiej, nie koliduje z lekami przeciwnowotworowymi i może być stosowana razem z radio- lub chemioterapią. Aktywność cytotoksyczną LCS101 wykazano dla różnych linii komórek nowotworowych. Jednocześnie formulacja ta nie wykazuje podobnych właściwości w zdrowych komórkach. Ponadto LCS101 chroni komórki nienowotworowe przed śmiercią indukowaną przez chemioterapeutyki i równocześnie wzmacnia działanie przeciwnowotworowe chemioterapeutyku w komórce nowotworowej. W badaniach klinicznych leczenie LCS101 prowadziło do zmniejszenia częstości występowania leukopenii, neutropenii oraz anemii wywołanych chemioterapią. LCS101 wykazuje również właściwości immunomodulacyjne. W praktyce klinicznej stwierdzono, że receptura LCS101 jest bezpieczna i dobrze tolerowana przez pacjentów.
Studies show the botanical compound LCS101 as the promising agent for anticancer treatment. The LCS101 formula consists of 14 herbs prepared based on the principles of Chinese medicine. It does not interfere with anticancer agents and can be used along with radio- or chemotherapy. The cytotoxic activity of LCS101 has been shown for various cancer cell lines. In parallel the formula does not show similar properties in normal cells. Moreover, LCS101 protects non-tumor cells from death induced by chemotherapeutics and simultaneously enhances the anti-cancer effects of chemotherapeutics in cancer cells. In clinical studies, treatment with LCS101 led to a reduced incidence of chemotherapy-induced leukopenia, neutropenia and anemia. The LCS101 has also an immunomodulatory effect. In clinical practice LCS101 was found to be both safe and well-tolerated by patients.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
W: Surowce polifenolowe. Zastosowania i perspektywy (red.) Małgorzata Kalemba-Drożdż, Agata Grzywacz-Kisielewska, Agnieszka Cierniak. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2022, s. 41-47.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska