Kształcenie przyszłych kapłanów do pracy ze środkami społecznego komunikowania: Instrukcja Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
1992
Tytuł czasopisma
ISSN
0555-0025
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Wydawnictwo RSW Prasa
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Zeszyty Prasoznawcze 1992, nr 3-4 (131-132), s. 114-119.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska