Pedagogika czasu wolnego - tradycje a współczesne tendencje

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2002
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Podejmując rozważania na temat pedagogiki czasu wolnego, jej historycznego ujęcia oraz współczesnych tendencji, warto sobie uświadomić, że czas wolny - chociaż jest pojęciem niezwykle subiektywnym, odmiennie traktowanym w różnych systemach wartości, kręgach kulturowych i środowiskach społecznych - we współczesnej cywilizacji przemysłowej jest jedną z wyżej cenionych wartości, wywierającą wpływ na osobowość człowieka i decydującą o jakości życia. Czas wolny był terminem, który w ciągu wieków stał się przedmiotem uwagi wielu wybitnych myślicieli, od Arystotelesa i Platona począwszy."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2002, nr 2, s. 233-247.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska