Wstrząs neurogenny - przyczyny, objawy, leczenie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Tematem opisywanej pracy jest wstrząs neurogenny, jego przyczyny, objawy i leczenie. Mimo, że wstrząs tego typu pojawia się stosunkowo rzadko, niesie on za sobą poważne konsekwencje dla zdrowia i życia, ponieważ poprzez rozregulowanie układu autonomicznego dochodzi do zaburzenia funkcji wielu ważnych układów w organizmie ludzkim. Przyczyn powstawania wstrząsu neurogennego może być wiele, lecz najczęściej dochodzi do niego w wyniku urazu rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym lub szyjnym. Do charakterystycznych objawów należą: hipotensja, zwolniona akcja serca oraz ciepła, zaczerwieniona skóra. W postępowaniu przedszpitalnym zespół ratownictwa medycznego powinien zadbać o stabilizację kręgosłupa, aby nie pogłębić ewentualnych urazów oraz wypełnić łożysko naczyniowe by unormować ciśnienie tętnicze krwi. Rozważyć można również podaż leków obkurczających naczynia (wazopresory). Kolejnym krokiem jest przewiezienie pacjenta do szpitala, w którym zapewnione zostanie mu specjalistyczne leczenie.
The subject of the described work is neurogenic shock, its causes, symptoms and treatment. Although this type of shock occurs relatively rarely, it brings serious consequences for health and life because by dysregulation of the autonomic system, the function of many important systems in the human body is disturbed. There are many possible causes of neurogenic shock but most often it occurs as a result of injury to the spinal cord in the thoracic or cervical region. Characteristic symptoms include: hypotension, slow heart rate and warm skin of normal colour. In pre-hospital proceedings, the emergency medical team should ensure stabilisation of the spine so as not to aggravate possible injuries and fill the vascular bed to normalise blood pressure. Consideration may also be given to the supply of vasoconstrictor drugs (vasopressors). The next step is transporting the patient to the hospital where it ends.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska