Motywacja neotyczna w psychologicznej koncepcji radzenia sobie ze stresem

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2002
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
8391652157
eISBN
Wydawca
Stowarzyszenie Psychologia i Architektura
Abstrakt
Ze wstępu: "Rozwój teorii stresu inspirowany jest przez takie pytania jak: co to jest stres, jakie są jego rodzaje (Elliot, Eisdorfer, 1982), w jaki sposób człowiek radzi sobie w sytuacji trudnej, jakie czynniki mu w tym pomagają, bądź proces ten utrudniają? Gromadzone są doniesienia o tym, jakie style i strategie używane są zależnie od okoliczności. Badania takie jednak nie wnoszą wiele do teorii stresu, która zasadniczo omija problem motywacji, a więc pytanie: dlaczego człowiek w określonej sytuacji podejmuje wysiłek radzenia sobie?"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
W: Teoretyczne i kliniczne problemy radzenia sobie ze stresem. (red.) I. Heszen-Niejodek. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2002, s. 47-76.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska