Zróżnicowanie etniczno-religijne ludności a modernizacja społeczno-gospodarcza w krajach Zatoki Perskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Artykuł omawia miejsce i rolę mniejszości etniczno-religijnych w krajach Rady Współpracy Arabskich Państw Zatoki (Perskiej) (Madżlis at-Ta’awun li-Duwal al- Chalidż al-Arabijja; ang. Gulf Countries Council lub Cooperation Council of the Arab States of the Gulf – GCC) (RWAPZ(P)), w procesach reform państwowych i przemian modernizacyjnych, będących następstwem otworzenia miejscowych gospodarek na procesy globalizacyjne. Z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy można wyróżnić trzy główne zbiorowości: – społeczeństwo przyjmujące, tzn. rodzimych Arabów, które w trzech krajach RWAPZ(P) stały się mniejszością narodową, – mniejszość arabską, czyli obywateli pochodzących z innych krajów arabskich, – mniejszości spoza krajów arabskich (głównie krajów azjatyckich i afrykańskich). Rada Współpracy Arabskich Państw Zatoki (Perskiej) skupia Kuwejt, Bahrajn, Katar, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman. Społeczeństwa tych krajów są zróżnicowane i niejednorodne, co w aspekcie modernizacji przekłada się na relacje społeczne. Można założyć, że: – wzrost populacji krajów RWAPZ(P) wpływa na zróżnicowanie społeczeństwa, – status etniczny mieszkańca krajów grupy RWAPZ(P) determinuje jego miejsce na rynku pracy i w społeczeństwie, – wysoka liczba imigrantów z krajów pozaarabskich przyczynia się do zagrożenia tożsamości ludności rodzimej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2011, nr 1, s. 69-88.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska