Obrażenia urazowe kobiet w ciąży

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Urazy stanowią trzecią najczęstszą przyczynę zgonu. U kobiet w ciąży najwięcej urazów powstaje w podczas wypadków samochodowych. Postępowanie w przypadku urazu kobiety w ciąży jest o tyle trudne, że medyczne czynności ratunkowe odnoszą się do matki i do dziecka. Do oceny na miejscu wypadku zalecana jest zmodyfikowana skala RTS.
Injuries are the third most common cause of death. In pregnant women, most injuries result from car accidents. It is difficult to deal with a pregnant woman's injury that the medical emergency services refer to the mother and to the child. The modified RTS scale is recommended for on-site assessment.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska