Wolność jako cel wychowania: wizja tradycyjna i postmodernistyczna

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-138-7
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The article is an attempt of the evaluation, which from pedagogic theories: traditional or postmodernist better serves the freedom of the man. The author determines the freedom as possibility of making everything what is wanted. There are two roads to the freedom: to enhance one’s possibilities and to correct one’s desires. The second road concerns the upbringing. The freedom is being achieved thanks to desire for the duty. A freedom is an accepted duty. An internal nature of man is the source of his duty. If the man wants it, what he should, then he can do everything what he wants. The man must discover and accept his internal nature in order to become entirely free, because it is the source of his duty. If the teacher is helping with it, he is helping on the way to the freedom. Traditional pedagogy is recommending such a road to the freedom and postmodernist is rejecting.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Konteksty wychowania i edukacji a kształcenie nauczycieli w rzeczywistości ponowoczesnej. (red.) Joanna Aksman, Jolanta Pułka. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 123-140.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska