Indywidua i wspólnoty w etyce środowiskowej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Od czasu gdy kilkadziesiąt już lat temu pojawiła się filozoficzna czy - szerzej mówiąc - humanistyczna refleksja nad ekologią, najistotniejszymi jej problemami była kwestia miejsca i roli człowieka w biosferze, opisana w ramach systemowego i ewolucyjnego modelu świata, oraz pytanie o możliwość ukonstytuowania i kształt moralnych relacji z przyrodniczym otoczeniem człowieka. Oczywiście problemy te mogą się łączyć, tworząc w ten sposób pewną hierarchiczną, „klasyczną” można by rzec, teorię antropologiczną i etyczną, ale mogą również pozostawać do pewnego stopnia odseparowane, kiedy szersze konstatacje, dotyczące obrazu świata, nie mają bezpośredniego przełożenia na kształt propozycji etycznych. To, jak silny jest związek pomiędzy tymi kręgami problemowymi, zależy głównie od usytuowania etyki wobec innych dziedzin refleksji filozoficznej, jej wewnętrznej struktury oraz tego, w jaki sposób zakreśla ona pole swoich poszukiwań i uzasadnień."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 4, s. 13-17.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska