Dokąd zmierza NATO? Sojusz Północnoatlantycki, Europa i Polska w świetle decyzji szczytu NATO w Madrycie 29–30 czerwca 2022 r.

dc.contributor.authorChłoń, Tomasz
dc.date.accessioned2023-04-27T06:55:32Z
dc.date.available2023-04-27T06:55:32Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractEfektywność i długowieczność Sojuszu Północnoatlantyckiego zależą od zdolności adaptowania się do zmieniających się warunków środowiska międzynarodowego i wynikających z nich zagrożeń. Potwierdzają to wyniki szczytu NATO w Madrycie, które w warunkach agresji rosyjskiej na Ukrainę są reakcją na odnowienie zagrożenia wojną światową, choć nie oznaczają prostego powrotu do czasów sprzed 1989 r. Odnoszą się do zasadniczej rozbudowy zdolności sojuszniczych w zakresie trzech misji NATO: kolektywnej obronny, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa zbiorowego. Zwiększenie zaangażowania Sojuszu na flance wschodniej uwiarygadnia gwarancje art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Przyjęta na szczycie nowa koncepcja strategiczna zwiększa zobowiązania sojuszników europejskich względem oczekiwań USA, co pogłębia jej korelacja z Kompasem strategicznym UE.pl
dc.description.abstractThe effectiveness and longevity of the Atlantic Alliance depend on its ability to adapt to the changing conditions of the international environment and the resulting threats. This is borne out by the outcome of NATO’s Madrid summit, which, in the context of Russian aggression against Ukraine, responds to the renewed threat of global war, although it does not mark a simple return to the pre-1989 era. They refer to a fundamental expansion of Alliance capabilities in NATO’s three missions: collective defence, crisis management and collective security. The increased commitment of the Alliance on the eastern flank gives credibility to the guarantees of Article 5. The new Strategic Concept adopted at the summit increases the commitments of the European allies vis-à-vis American expectations, which is deepened by its correlation with the EU Strategic Compass.pl
dc.identifier.citationKrakowskie Studia Międzynarodowe 2022, nr 1, s. 15-49.pl
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48269/2451-0610-ksm-2022-1-001
dc.identifier.eissn2451-0610pl
dc.identifier.issn1733-2680pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/31099
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbezpieczeństwo europejskiepl
dc.subjectbezpieczeństwo w basenie Morza Bałtyckiegopl
dc.subjectSojusz Połnocnoatlantyckipl
dc.subjectobrona kolektywnapl
dc.subjectrozszerzenie NATOpl
dc.subjectkonflikty zbrojnepl
dc.subjectUkrainapl
dc.subjectRosjapl
dc.subjectEuropean securitypl
dc.subjectBaltic Sea securitypl
dc.subjectAtlantic Alliancepl
dc.subjectcollective defencepl
dc.subjectNATO enlargementpl
dc.subjectarmed conflictspl
dc.subjectUkrainepl
dc.subjectRussiapl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleDokąd zmierza NATO? Sojusz Północnoatlantycki, Europa i Polska w świetle decyzji szczytu NATO w Madrycie 29–30 czerwca 2022 r.pl
dc.title.alternativeWhere is NATO going? The North Atlantic Alliance, Europe and Poland in the light of the decisions of the NATO summit in Madrid on 29–30 June 2022pl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
CHLON_Dokad_zmierza_NATO_Sojusz_Polnocnoatlantycki_2022.pdf
Rozmiar:
725.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: