Liberalne, demokratyczne czy obywatelske? Społeczeństwo obywatelskie a liberalna demokracja

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2002
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Współcześni autorzy, niejako idąc w ślady Alexisa de Tocqueville’a, bardzo mocno podkreślają związek teoretyczny i praktyczny pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a liberalną demokracją, uznając istnienie społeczeństwa obywatelskiego za warunek sine qua non dobrze funkcjonującego porządku demokratycznego. Aby zbadać ów związek, konieczne jest wpierw przyjrzenie się mu z perspektywy dziewiętnastowiecznej myśli politycznej opisującej fenomen liberalnej demokracji, tak jak czynił to Tocquevilic na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki, wysnuwając wnioski teoretyczne, które służyć miały pogrążonej w rewolucjach Europie, oraz John Stuart Mili, poszukujący takiego ideału porządku społecznego i politycznego, który najlepiej realizowałby liberalną ideę wolności indywidualnej. W eseju tym interesować nas będzie powiązanie liberalnej idei wolności z określonym porządkiem społecznym, tj. porządkiem demokratycznym, a co za tym idzie znaczenie kategorii społeczeństwa obywatelskiego dla teorii liberalnej demokracji."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2002, nr 2, s. 49-73.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska