Antyunijne imperium ojca Rydzyka. Od Radia Maryja do Telewizji Trwam

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1641-0920
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Abstrakt
W poglądach wyrażanych na antenie Radia Maryja, Unia Europejska jest od dawna stałym tematem, tym częściej poruszanym, im bliższa stawała się akcesja Polski do niej. Zdaniem gości i słuchaczy, Unia uważana jest za najpoważniejsze zagrożenie dla polskiej tożsamości, suwerenności, kultury, religii, narodu i uosabia wszystkie grzechy współczesnego świata. Takie stwierdzenia systematycznie pojawiają się na antenie radia, wygłaszane są zarówno przez zaproszonych gości, jak i dzwoniących słuchaczy. Ich zadaniem, wejście Polski do struktur unijnych oznaczać będzie śmiertelne zagrożenie dla tradycyjnych wartości - religii, rodziny, ojczyzny i dla całego narodu.
In opinions transmitted by Radio Maryja, the European Union has been a fixed subject for a iong time, the more often discussed, the closer the accession of Poland into it. In opinions of guests and listeners, the Union is considered as the most serious threat for Polish identity, sovereignty, culture, religion, nation and it personifies all sins of the contemporary world. Such statements are systematically broadcasted, being uttered both by invited guests and by calling listeners. In their opinions entering of Poland into the union structures will equal fatal menace to all traditional values - religion, family, homeland and the whole nation
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Medioznawcze (Media Studies) 2003, nr 5 (15), s. 191-208.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska