Pobyt żydów polskich w Austrii w okresie 1945-1952

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Zmiany, jakie zaszły w Europie w następstwie klęski wojennej Trzeciej Rzeszy, nie ominęły również Polski. Państwo polskie ponownie się odrodziło, chociaż w wyniku decyzji zwycięskich w tej wojnie wielkich mocarstw w granicach terytorialnych odmiennych od tych z 1939 r. Taki obrót sprawy oraz postanowienia szeregu umów międzynarodowych, m.in. niektórych z udziałem Polaków, przyczyniły się do zapoczątkowania na niespotykaną dotąd w Polsce skalę odśrodkowych i dośrodkowych ruchów migracyjnych, które objęły łącznie kilka milionów osób."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 2, s. 5-24.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska