Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2006 (Azja wczoraj i dziś)