Wpływ instytucji samorządu robotniczego na kulturę polityczną załogi przedsiębiorstwa socjalistycznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
1980
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego
Abstrakt
The report, "The institution of the workers’ self-government and its effect upon the political culture of a socialist plant’s employees" has been prepared within a programme of investigations carried out the Stalowa Vola Steelworks Integrated. It comprises, roughly speaking, three basio problems. The first concerns the normative-legal characteristics of.this institution. The second part is devoted to the practical activities of the workers* self-government agencies. Finally, the third part: presents the empiric research on the manner in which the workers’ self-government influences the standard of political culture. The object of the present publication has been to describe and analyse the principles on which the normative-legal regulation of this institution was founded. The two remaining questions were dealt with in Ho. 14 of the Jagiellonian University Scientific Publications, "Praoe z Nauk Politycznych". In the part published presently the following questions have been discusseds the principles on whioh a workers’ self-government is organized in an industrial plant, the basio rights, assignments and competences of the different agenoies within the structure of a workers’ self-government, as well as the main trends in their activities. In the latter question the assignments of the different agencies of the workers’ self-governing board have been characterized in the following spheres t /1/ eoonony of production, /2/ improvement of working conditions, /J/ social questions, /4/ labour relations and their regulation, /5/ education and culture, and /6/ personal relations and their shaping.
Opis
https://wuj.pl/
Słowa kluczowe
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980, z.16, s. 109-163
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska