Światowe Dni Środków Komunikowania Społecznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
1993
Tytuł czasopisma
ISSN
0555-0025
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Wydawnictwo RSW Prasa
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Zeszyty Prasoznawcze 1993, nr 1-2 (133-134), s. 115-122.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska