Uczelniany system kształcenia na odleglość a KRK

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
ISBN 978-83-7571-250-6
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Na rynku pracy najbardziej pożądana jest wiedza, umiejętności oraz kwalifikacji. KRK dla Szkolnictwa Wyższego opisują efekty kształcenia, czyli kwalifikacje jakie student zdobywa w czasie studiów. W związku z tym proces kształcenia można podzielić na bloki tematyczne służące osiąganiu określonego celu, czyli efektu kształcenia. Biorąc to pod uwagę, kierunki studiów mogłyby być rozpatrywane nie w skali wydziału, ale w skali uczelni. Dodając do tego elementy zdalnego nauczania perspektywa mogłaby być nawet poszerzona na zespół uczelni, obejmując nawet cały kraj. W artykule przedstawiono uwarunkowania kształcenia na odległość w Polsce, założenia uczelnianego sytemu kształcenia na odległość na przykładzie KAAFM, kształcenie na odległość w aspekcie KRK, a także opinie studentów na temat stosowania takiej metody kształcenia.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Krajowe Ramy Kwalifikacji – biurokratyczna konieczność czy szansa na poprawę jakości kształcenia w uczelniach? (red.) Maria Kapiszewska. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2013, s.121-127.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska