Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2006 (Nowa rola międzynarodowa Niemiec)