Stereotypy i fakty. Kilka uwag o dziewiętnastowiecznym konserwatyzmie krakowskim

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2002
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W okresie powojennym dzieła polskich myślicieli konserwatywnych były traktowane przez rodzime wydawnictwa z dużą rezerwą. Przez długie lata czytelnicy musieli zadowalać się wznowieniami Dziejów Polski w zarysie Michała Bobrzyńskiego, w których pomijano zresztą tom trzeci, traktujący o porozbiorowej historii Polski aż do odzyskania niepodległości. W roku 1957 ukazały się także jego pamiętniki. Na początku lat 80-tych dużym wydarzeniem było opublikowanie antologii Stańczycy, w parę lat później wydano wybór publicystyki Adolfa Bocheńskiego pt. Historia i polityka. Te nieliczne wyjątki nie mogą jednak przesłonić faktu, że w Polsce Ludowej nie było miejsca dla idei konserwatywnych nie tylko w życiu politycznym lecz także na półkach księgarskich."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2002, nr 2, s. 203-214.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska