A new order of religious freedom

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"More than he wanted to be remembered for having been President, Mr. Jefferson wanted to be remembered as the author of the Virginia “Bill for Establishing Religious Freedom.” In his draft of that bill he wrote: “The opinions of men are not the object of civil government, nor under its jurisdiction.” In a republic of free citizens, every opinion, every prejudice, every aspiration, every moral discernment has access to the public square in which we deliberate the ordering of our life together."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2011, nr 2, s. 305-312.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska