Kreatywność w pracy nauczyciela i jego uczniów

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-65548-77-1
eISBN
Wydawca
Copyright by Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego & Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Założeniem nowoczesnego procesu kształcenia jest stosowanie poszukujących metod dydaktycznych i podejmowanie strategii heurystycznych. Metody te z dużym powodzeniem w dydaktyce uruchamiają u uczniów myślenie dywergencyjne, umożliwiają dostrzeganie i rozwiązywanie problemów oraz ich analizę z różnych punktów widzenia. Do właściwego zaplanowania i realizacji zajęć w oparciu o takie metody jest konieczna i nieodzowna twórcza postawa nauczyciela. Nauczyciel w przestrzeni dydaktycznej odgrywa rolę „lokomotywy postępu pedagogicznego”, bez której w daleką podróż, po nieznanych dotąd stacjach, wagony pociągu nie mogą wyruszyć samodzielnie. To nauczyciel jest bez wątpienia moderatorem twórczego sposobu pracy uczniów i przewodnikiem po skutecznych strategiach kreatywnego rozwiązywania problemów. Nieustanna refleksja własnych działań i ewaluacja aktywności uczniów oraz umiejętność przewidywania konsekwencji określonych zachowań to niewątpliwie umiejętności, które sprzyjają rozwojowi nauczycielskiej kreatywności. Ważną rolę w twórczej postawie nauczyciela odgrywa również inteligencja emocjonalna, która umiejętnie kieruje jego emocjami podczas działań dydaktycznych. Im bardziej kreatywny nauczyciel, tym większe szanse, że niestereotypowe rozwiązania, które założył i przyjął do realizacji, zostaną poddane wnikliwej krytyce i ostatecznie wdrożone z powodzeniem. W postawie twórczego nauczyciela nie ma obawy, że w sytuacji nieoczekiwanego zainteresowania innym problemem przez uczniów, będzie on zbyt silnie przywiązany do swojego projektu lekcji."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska