Hipotermia jako technika terapeutyczna i zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka

Abstrakt
The work applies therapeutic and accidental hypothermia, negative and positive effects of hypothermia, which causes changes in temperature drop center. My work contains information on the management of medical rescue teams in the course of accidental hypothermia, treatment methods and informing the respective centers with ECMO.
Praca ma charakter poglądowy. Dotyczy hipotermii terapeutycznej i przypadkowej, negatywnych i pozytywnych skutków wychłodzenia organizmu, zmian jakie powoduje spadek temperatury centralnej. Moja praca zawiera informacje dotyczące postępowania Zespołów Ratownictwa Medycznego w przebiegu hipotermii przypadkowej, metod leczenia i informowania odpowiednich ośrodków dysponujących ECMO.
Opis
Praca studenta Ratownictwa Medycznego podlegająca obowiązkowi upublicznienia
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Uznanie autorstwa 3.0 Polska